Startsida

Rätt gods, i rätt tid, på rätt plats


Erlandssons Åkeri Eftr. AB är ett privatägt åkeri med kontor i Ängelholm intill E6:an.

Vi transporterar, lagrar, lastar och lossar ert gods.

Vi erbjuder flexibel och pålitlig godshantering.